Logo Vta Web N
Thuoclalau

Đẩy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá

Thuốc lá nhập lậu bị tịch thu không đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật mà vẫn được bán đấu giá để tiêu thụ nội địa như thuốc lá hợp pháp là không phù hợp với quy…
Logo Vta Web N
Menu