Logo Vta Web N

106/2017/NĐ-CP

Số hiệu :117/2020/NĐ-CP
Tên văn bản:Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 cảu Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
Loại văn bản:Nghị định
Cơ quan ban hành:Chính Phủ
Người ký:Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:21/02/2005
Tệp đính kèm:106_2017_ND-CP

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Logo Vta Web N
Menu