Logo Vta Web N

Vietnam Tobacco Association – 30 years with businesses

[English]

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam trở thành cầu nối và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp thuốc lá.

Chặng đường ghi dấu nhiều nỗ lực

Trong 30 năm xây dựng và phát triển, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đã trải qua 6 kỳ đại hội, từng bước ổn định, củng cố tổ chức, phát triển và hội nhập mạnh mẽ. Số lượng hội viên Hiệp hội đã tăng lên nhanh chóng, từ 25 hội viên trong giai đoạn mới thành lập đã tăng lên 58 hội viên.

Hiệp hội thuốc lá Việt Nam - 30 năm đồng hành cùng DN

Các doanh nghiệp trong Hiệp hội đã từng bước đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, chuyển đổi nhanh chóng sang cơ giới hóa, tự động hóa.

Trong 30 năm qua, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đã nộp ngân sách tăng trung bình là 11,3%/năm, đến năm 2018 con số nộp NSNN đã tăng lên 18.009,9 tỷ đồng. Nhiều hội viên đang là đơn vị dẫn đầu nộp ngân sách tại địa phương.

Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đã luôn sát cánh cùng các cơ quan quản lý nhà nước trong cuộc chiến chống thuốc lá nhập lậu. Toàn ngành đã nỗ lực chống thuốc lá lậu thông qua nhiều hình thức.

Thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tường Chính phủ, Hiệp hội đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng, các cơ quan truyền thông trong công tác tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá. Nâng cao nhận thức của người dân không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Hiệp hội đã tích cực thực hiện các chương trình trách nhiệm xã hội. Trong giai đoạn 2013-2018, Hiệp hội đã trao được 754 căn nhà tình nghĩa, tình thương; phụng dưỡng 238 bà mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh; hỗ trợ theo Chương trình Nghị quyết 30A của Chính phủ được 30,080 tỷ đồng. Tổng số tiền Hiệp hội đã hỗ trợ cho công tác xã hội là: 329,066 tỷ đồng.

Nhiều trông đợi và hy vọng

Với mục tiêu để ngành Thuốc lá Việt Nam hoạt động đúng các quy định của pháp luật, tại đại hội các hội viên Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đã đề xuất các cơ quan liên quan có thẩm quyền một số kiến nghị. Cụ thể: Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai kiến nghị chưa thực hiện thuế thuế tiêu thụ đặc biệt theo phương pháp hỗn hợp (kết hợp thu theo thuế suất tỷ lệ và thuế suất tuyệt đối). Theo đó, bổ sung mức thu thuế tuyệt đối 1.000 đồng/bao thuốc lá 20 điếu và 1.500 đồng/một điếu xì gà. Quy định này áp dụng từ ngày 01/01/2020.

Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai kiến nghị với Bộ Tài Chính chưa tăng thuế suất theo lộ trình từ ngày 01/01/2020; chưa thực hiện quy định về thu thuế TTĐB theo phương pháp hỗn hợp cho đến khi các biện pháp để ngăn chặn thuốc lá nhập lậu hữu hiệu.

Hiệp hội thuốc lá Việt Nam - 30 năm đồng hành cùng DN

Theo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – Vinataba trong 6 năm qua, Nghị định 67 và các văn bản sửa đổi, bổ sung đã có đóng góp không nhỏ trong việc hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh thuốc lá, đưa hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong ngành thuốc lá đi vào nề nếp hơn trước đây. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của môi trường đầu tư, kinh doanh, sự chuyển dịch trong sử dụng sản phẩm thuốc lá và các sản phẩm thay thế sản phẩm thuốc lá, Nghị định 67 đã có một số điểm không còn phù hợp, đặt ra nhu cầu cần ban hành nghị định mới sửa đổi, hoàn thiện các nội dung chưa phù hợp hiện nay.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Logo Vta Web N
Menu